תנאים כלליים - אתר סאן דור הולידייס

תנאים ומידע כללי

הטיולים, הנופשונים וטיסות השכר המוצעים ע"י "סאן דור הולידייס" מוצעים לציבור   ישירות או באמצעות סוכנים בתנאים המפורטים להלן. הרשמת הנוסע מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלו.
שירותי התיירות והטיסות מוצעים בתנאים המפורטים להלן בלבד, הרשמת הנוסע או תשלום מקדמה או ניצול השרות  בו מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים, הגבלת האחריות והמידע המפורטים להלן:
"סאן דור הולידייס" וצוות עובדיה משמשת כמקשרת וכמתווכת בלבד בין המשתתפים לבין החברות העוסקות בביצוע בפועל כגון: חברות תעופה, חברות תובלה ואוטובוסים, מארגני טיולים וסוכני נסיעות בארץ ובחו"ל, בתי מלון, מסעדות, מדריכים, נציגים וכו'.
"סאן דור הולידייס"  אינה אחראית לכל נזק שהוא הנובע מאי ביצוע ו / או ביצוע לקוי של שרות כלשהו משירותי החבילה, החופשה והטיסות שיבוצעו על ידי הגופים הנ"ל ו/או גופים אחרים הקשורים איתה.
"סאן דור הולידייס" אינה חברת תעופה.
 
 דמי ביטול:
על ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה. ביטול הזמנה/העסקה יבוצע לאחר קבלת הודעה בכתב למשרדנו, והוא כרוך בדמי ביטול, שיחולו לפי הפירוט הבא:  
א. בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן : (תיקון מס' 26 לחוק)
רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, ובלבד שהביטול יעשה לפחות 7 ימי עבודה קודם למועד בו אמור השירות להינתן ובכתב. בהתאם לקבוע בחוק בביטול ההזמנה "יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או של 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מביניהם".
 
דמי ביטול בטיסות, חבילות עיר, חבילות נופש וטוס וסע ליוצאים מת"א שלא חל עליהם חוק הגנת הצרכן הינם כדלקמן:
עד 21 יום לפני היציאה יגבו דמי טיפול בסך של 50 $ לאדם.
מ – 20 עד 14 ימי עבודה ממועד היציאה 40% מערך ההזמנה.
מ – 13 עד 8 ימי עבודה ממועד היציאה 60% מערך ההזמנה.
מ – 7 ימי עבודה ממועד היציאה 100% מערך ההזמנה.
. 100% – מלאים ביטול דמי NO SHOW

סאן דור הולידייס תהא רשאית לחלט ולקזז סכומים המגיעים לה בגין דמי ביטול מכל תשלום בגין הזמנת טיול ו / או נופש או טיסת שכר אותו קיבלה מאת הנוסע ע"ח ההזמנה. אם הסכום שהתקבל מהנוסע נמוך מסך דמי הביטול הנדרשים, חובה על הנוסע להשלים את ההפרש.

ביטול בתי מלון בחו"ל:
דמי ביטול בגין ביטול הזמנה במלונות בחו"ל יעשה על פי מדיניות הביטול של המלון.
 
טיולים מאורגנים:
דמי ביטול  0-3 ימים לפני היציאה - 100% דמי ביטול.
 
טיסות UP:
טיסות UP , ליעדים בודפשט, פראג, קפריסין וברלין מופעלות ע"י אל על, מחיר הטיסות אינו כולל מזוודות, צ'ק אין וארוחות.
 
שינויי מחירים:
"סאן דור הולידייס" שומרת לעצמה הזכות לשנות את מחירי החבילות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
מועדי טיסות השכר והטיסות הסדירות וכן נתיביהן או נחיתות הביניים ניתנים על ידי המוביל האווירי ובאחריותו, כולל נחיתות ביניים בלתי מתוכננות. על הנוסע מוטלת החובה לוודא את מועדי טיסות ונתיביהן בעת ביצוע ההזמנה, בעת קבלת כרטיס הטיסה ובעת אישרור הטיסה חזרה. חבילות המארגן מוצעות ומתקבלות בתנאי מפורש שהפרטים המוזכרים בהם ניתנים לשינויים על ידי חברות התעופה ו / או על ידי בתי המלון ו/ או על ידי כל גוף אחר
טיסות
הטיסות מבוצעת ע"י חברות תעופה סדירות ו/ או שכר, אולם לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים הטיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה, כמו גם בחזרתה. טיסות השכר מותנות באישור מנהל התעופה האזרחי ומופעלות עפ"י תקנות טיסות השכר.
יתכנו מקרים חריגים, בהם עקב הרשמת יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים), ייאלצו מספר נוסעים לטוס בטיסה שונה מזו המוזמנת. במקרה שכזה יעשו המארגנים כל שביכולתם על מנת לצמצם את הפגיעה בנוסע. הטיולים והנופשונים המשולבים בטיסות יבוצעו באמצעות חברות התעופה המשתייכות לארגון הבינלאומי י.א.ט.א או בטיסות שכר זאת על אחריותן של חברות התעופה. מוגבל לתנאים המפורטים על גבי עטיפת כרטיס הטיסה / הנסיעה.
 
 
מיזוג אויר:
במספר מלונות מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה, בחלק מבתי המלון המזגנים פועלים רק בחודשים יולי אוגוסט ועד אמצע ספטמבר. בכל המלונות, בכל היעדים, אין הפעלות מיזוג האוויר בכל מקרה באחריות "סאן דור הולידייס" ולא נישא בכל אחריות שהיא, גם אם מצויין בתיאור שהמלון מצויין במערכות מיזוג אוויר, והוא לא פועל.
 
 
בתי מלון:
רישום יתר ע"י בתי המלון – במקרה הנ"ל רשאי הסוכן המקומי ו / או בית המלון לשנות את האכסון למלון אחר והאחריות לכך, כולל העברה למלון אחר, חלה על המלון והסוכן המקומי.
קבלת חדרים החל משעה 14:00 עזיבת החדרים עד שעה 12:00 וזאת ללא קשר למועדי הטיסות. החדרים ומיקומם נמסרים לנוסעים בהתאם לשיקול דעתם של אנשי המלון בלבד. קבלת החדרים הינה על פי היצע החדרים הקיים במלון. אין כל מחויבות לקבלת חדרים בקומה מבוקשת, במבנה המרכזי של המלון או בוילות שלידו או חדרים מחוברים ו / או צמודים. חדר לשלושה או ארבעה – בדרך כלל זהו חדר זוגי בגודל רגיל כשמצרפים אליו מיטה / שתיים. לעיתים אלו מיטות מתקפלות. חדר ליחיד הוא מעצם טיבו קטן יותר. האכסון בבתי המלון יהיו בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה, או שתי מיטות כפי שנקבע על ידי המלון. מצב התחזוקה של החדרים אינו בשום דרך באחריות או בשליטת חברת "סאן דור הולידייס".
חלק מן השירותים המוצאים על ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה, הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אלו מהמתקנים או להפסיק מתן שירות כלשהו ואין המארגנים אחראים לכך.
 
דרגת בתי המלון
נקבעת לפי משרד התיירות המקומי בכל ארץ וארץ ולפיכך אין להשוות דרגות בארצות שונות. כל הפרטים המפורטים בפרסומי המארגן באשר למתקני המלון, מפורסמים על פי פרסומי המלון ואין המארגן נושא בכל אחריות באם מתקן ממתקני המלון אינו בשימוש בעת שהות הנוסע במלון.
 
הגעה מאוחרת
במידה והנוסע מתעד להגיע לאחר השעה 18:00, יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה.
במידה ולא תימסר הודעה מראש ולא יישמר חדר עבור הנוסע סאן דור הולידייס לא תישא באחריות.
 
 
מיזוג אויר
במספר מלונות בעולם מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה, בחלק מבתי המלון המזגנים פועלים רק בחודשים יולי אוגוסט ועד אמצע ספטמבר. בכל המלונות, בכל היעדים, אין הפעלות מיזוג האוויר בכל מקרה באחריות "סאן דור הולידייס" ולא נישא בכל אחריות שהיא, גם אם מצויין בתיאור שהמלון מצויין במערכות מיזוג אוויר. הפעלת המיזוג הינה בשליטה מלאה של בתי המלון בלבד.
 
בריכות השחייה
מרביתן סגורות בתקופת החורף, לעיתים, אף שלא בעונת החורף עלולות להיות סגורות לשיפוצים, ניקיון וכיו"ב.
 
 
שיבוץ החדרים: 
ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרותנו להבטיח מראש חדר הממוקם עפ"י דרישות
הלקוח, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת. קבלת החדרים במלון היא על 
פי המצאי הקיים. במספר בתי מלון קיימים אגפים שונים בנוסף לבניין המרכזי, וילות, בונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין המארגן יכול להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי. 
חדרים זוגיים- ברוב בתי המלון בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש 
מיטה כפולה אף אם הוזמנה מראש.
 
TRIPLE / QUAD- בהזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה –בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, לעיתים המיטה השלישית ו/או הרביעית הינה מיטה מתקפלת.
 
ארוחת בוקר – המחירים בארצות אירופה כוללים ארוחת בוקר קונטיננטלית [אלא אם מצוין אחרת] . 
אין אנו מתחייבים כי ארוחת הבוקר תסופק בחדר האוכל של המלון. 
רישום יתר ע"י בתי מלון-
 ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר ועל פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם 
נתקבל אישור עבורם. במקרה של רישום יתר ע"י בתי המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/ או הנהלת בית 
המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה דרגה מהמלון אותו רכשו הנוסעים. האחריות 
לכך, לרבות העברה למלון החלופי חלה על הנהלת המלון ו/או הסוכן המקומי.
בקשות מיוחדות
נדגיש כי במקרה של בקשות מיוחדות כגון: ארוחות מיוחדות בטיסה, מקומות ישיבה במטוס, ציוד מיוחד לתינוקות וכד' . נושא זה הינו בגדר בקשה בלבד ואין באפשרותנו להבטיח ביצוען מראש.
מניין הימים
ימי היציאה והחזרה לישראל נכללים בסה"כ ימי החבילה אף שלעיתים הם ימים חלקיים בלבד. זמני הטיסות הינם בהתאם ללוח הזמנים של חברות התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים ימים חלקיים אלו, בין בפועל ובין בפיצוי כספי. נוסע החפץ לאכול אוכל מסוג מסוים בטיסות, יציין זאת בעת ההזמנה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין כל שליטה או אחריות באם האוכל המבוקש לא סופק לנוסע ע"י המוביל והכל כפוף לכך שהלקוח העביר את הבקשה שלעיל מבעוד מועד.
 
 
נציג
בחלק מאזורי הנופש נמצאים נציגים ישראלים שחלקם הינם מטעם משרד הסוכן המקומי וחלקם מטעם המארגן. תפקיד הנציג ומי מטעמו לקבל את הנוסע בהגעה (כאשר שולם עבור שרות זה), לדאוג להעברתו למלון ומהמלון לשדה התעופה לטיסתו חזרה. הנציגים משתדלים לעשות כמיטב יכולתם לפגוש את הנוסע במשך חופשתו, לתת לו אינפורמציה על סיורי הבחירה המאורגנים ע"י הסוכן המקומי, אולם אין אנו אחראים כאשר אין הנציג מצליח להגיע לכל נוסע ונוסע. למעט העברתו אל ומהמלון, אין אנו אחראים לפעילות  אחרת ונוספת של הנציג. מספר הטלפון של הספק המקומי מופיע על גבי השובר וניתן לפנות אליו בכל שאלה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אחריותו של המארגן באשר לתפקוד הנציגים מוגבלת רק לשירותי העברה אותם רכש הנוסע מהמארגן וכי אין המארגן נושא בכל אחריות באשר לפעילותו של הנציג בכל הקשור לשירותים כל שהם אותם לא רכש הנוסע מאת המארגן. כאשר חבילת הנופש שרכש הנוסע כוללת בחובה העברות משדה התעופה למלון המוזמן ומהמלון בסיום החופשה לשדה התעופה, יהא המארגן אחראי כלפי הנוסע בעבור אספקת שירות זה. באם לא סופק השירות הנ"ל על ידי המארגן מכל סיבה שהיא, חובה על הנוסע לקבל אישור מהמלון כי אכן השירות דנן לא סופק בציון שעת העזיבה ולהצטייד בקבלה המאשרת כי הנוסע הזמין הסעה חלופית עקב כך, המארגן ישיב לנוסע את בתמורה ששולמה על ידו בפועל בגין כך עם שובו לישראל כנגד הצגת האישור והקבלה כאמור לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אם הנוסע לא יציג את המסמכים שלעיל יהא המארגן פטור מהחזר ההוצאה לנוסע.
 
אי ניצול שירותים
המארגן אינו אחראי לאי ניצול שירותים, כולם או חלקם ע"י סוכן / נוסע. המארגן לא יחזיר כספים לסוכן/נוסע בעבור שירותים שלא נוצלו, למעט בגין דמי ביטול הזמנה, כאמור לעיל.
 
דרכונים ואשרות
הנוסע חייב למלא אחרי כל דרישות הרשויות המוסמכות המוטלות עליו לצורך ביצוע הנסיעה והוצאתה אל הפועל, להמציא את מסמכי הכניסה, היציאה וכל המסמכים האחרים הדרושים לצורך כך, לרבות דרכון בר תוקף ל – 6 חודשים לפחות ואשרות מתאימות, כמו כן, חייב הנוסע להתייצב בשדה התעופה ו / או במלון בזמן שנקבע על ידי המארגן, על פי המופיע בכרטיס הטיסה. המארגן לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לנוסע, אם לא עמד בהתחייבויותיו המנויות לעיל או אם כניסתו למדינה כלשהיא לא הותרה מכל סיבה שהיא.  
 
אנו ממליצים לך גם על המסמכים הבאים:
1.פוליסת ביטוח רפואי ומטען.  (. סוכן הנסיעות שלנו יציג בפניכם את  יתרונות הפוליסה שאנו מציעים)
2.כרטיס אשראי בינלאומי. ( הכרחי בהזמנת רכב בחו"ל)
3.רישיון נהיגה בינלאומי, במידה והינך מתעתד לנהוג בחו"ל.
4.תרופות וחיסונים - עליכם לבדוק את הצורך בתרופות וחיסונים למדינות בהן תבקרו. התייעצו עם הרופא האישי שלכם ופנו למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא.