Sundor Holidays
Sundor Holidays

תקנון ביטול וזיכוי


 

 לקוח יקר,

דמי ביטול:

על ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה. ביטול הזמנה/העסקה יבוצע לאחר קבלת הודעה בכתב למשרדנו, והוא כרוך בדמי ביטול, שיחולו לפי הפירוט הבא: 

א. בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן : (תיקון מס' 26 לחוק)

רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, ובלבד שהביטול יעשה לפחות 7 ימי עבודה קודם למועד בו אמור השירות להינתן ובכתב. בהתאם לקבוע בחוק בביטול ההזמנה "יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או של 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מביניהם".

 

דמי ביטול בטיסות סדירות ו חבילות  בטיסות סדירות ליוצאים מת"א שלא חל עליהם חוק הגנת הצרכן הינם כדלקמן:

על פי דמי הביטול של חברת התעופה אל על ותוספת של 50$ דמי ביטול לנוסע.

NO SHOW – דמי ביטול מלאים 100%.

כירטוס טיסות וחבילות אל על מרגע אישור ההזמנה

 

ביטול בתי מלון בחו"ל

דמי ביטול בגין ביטול הזמנה במלונות בחו"ל יעשה על פי מדיניות הביטול של המלון.

 

טיולים מאורגנים

דמי ביטול  0-3 ימים לפני היציאה - 100% דמי ביטול.

 

 

דמי ביטול בטיסות שכר, חבילות נופש  וטוס וסע בטיסות שכר ליוצאים מת"א הינם כדלקמן:

עד   22 יום לפני היציאה יגבו דמי טיפול בסך של 75$ לאדם.

מ – 21 עד 15 ימי עבודה ממועד היציאה 20% מערך ההזמנה.

מ – 14 עד 8 ימי עבודה ממועד היציאה 50% מערך ההזמנה.

מ – 7 עד 4 ימי עבודה ממועד היציאה 80% מערך ההזמנה.

מ – 3 ימי עבודה ממועד היציאה 100% מערך ההזמנה.

NO SHOW – דמי ביטול מלאים 100%.

סאן דור הולידייס תהא רשאית לחלט ולקזז סכומים המגיעים לה בגין דמי ביטול מכל תשלום בגין הזמנת טיול ו / או נופש או טיסת שכר אותו קיבלה מאת הנוסע ע"ח ההזמנה. אם הסכום שהתקבל מהנוסע נמוך מסך דמי הביטול הנדרשים, חובה על הנוסע להשלים את ההפרש.

?